Domů
Pátek
Start
Dojezd
Vyhlášení
Večírek
Neděle
Výsledky
Foto
Komentáře
Mapy
Výsledky  
   

Domů | Pátek | Start | Dojezd | Vyhlášení | Večírek | Neděle | Výsledky | Foto | Komentáře | Mapy

 

Podkladové materiály + statistiky
                         
P Tým Čas dojezdu Získané body Celková útrata Součet věků Počet kontrol Počet hospod Čas na kole Ujeto kilometrů Průměrná rychlost Průměrně bodů na kontrolu Průměrně bodů na km Hospoda Výprachtice
0 Kolečci+Vojta 16:38 33 315 54 6 1 3:30 35.0 10.0 4.7 0.9  
1 Valovi 17:06 106 364 88 17 3   71.2   5.3 1.5  
2 Ratmani 17:05 99 491 91 16 2 4:39 69.0 14.8 5.5 1.4  
3 Slemejši 16:44 92 427 40 23 2 4:30 71.9 16.0 3.7 1.3 2x
4 Anča+Luboš 16:55 81 210 85 11 2 5:25 86.0 15.9 6.2 0.9 1x
5 Věra 16:29 65 434 97 11 2 3:15 56.0 17.2 5.0 1.2 2x
6 Kozlové 16:49 69 371 85 11 2 4:06 56.2 13.7 5.3 1.2  
7 Doubkovi 17:17 86 267 82 12 3   71.2   5.7 1.2  
8 Bartoši 16:57 84 264 89 13 2 3:55 61.7 15.8 5.6 1.4  
9 Marcela+Luděk 16:55 60 357 77 7 2   57.0   6.7 1.1  
10 Aleš+Zora 17:03 50 279 79 9 1 3:29 34.0 9.8 5.0 1.5  
11 Sagar+Mego 16:45 46 390 80 8 2   40.0   4.6 1.2  
Celkem   871 4169 1894 144 24   754   6.0 1.2  

Žlutě jsem zvýraznil tým, který byl v daném parametru nejlepší.

 

Komentář k samovyhodnocení startovky
   
P Tým Poznámka
0 Kolečci+Vojta BEZ CHYB
1 Valovi Jedna špatně určená kontrola, dvě kontroly špatně díky ztrátě startovky
2 Ratmani BEZ CHYB
3 Slemejši Škrtnul jsem 10 bodů, které si neprávem přidali za hospodu ve Výprachticích
4 Anča+Luboš Jedna špatně zapsaná kontrola
5 Věra Dvě špatně zapsané kontroly
6 Kozlové Škrtnul jsem 10 bodů za dvakrát zapsanou hospodu, jedna chybně zapsaná kontrola.
7 Doubkovi Jedna špatně zapsaná kontrola
8 Bartoši Nehodnoceno
9 Marcela+Luděk BEZ CHYB
10 Aleš+Zora Přidal jsem tři body za zapomenutou kontrolu, dvě špatně zapsané kontroly
11 Sagar+Mego Škrtnul jsem 2 body za dvakrát zapsanou kontrolu, jedna špatně zapsaná kontrola

 

Jak bylo hodnoceno

 

 

 

Hodnotící tým:

Vochyánová, Bartoš

Způsob:

Nejdříve byla nastavena hodnotící kritéria a teprve poté bylo provedeno vyhodnocení - tedy vyčíslení výsledků.

Kritéria:

1

Bodový zisk za nalezené kontroly

 

2

Penalizace za pozdní příjezd - 1 minuta = 1 bod pryč

 

3

Bonus za hospodu - 50 Kč = 1 bod (slabší týmy tak mohou kompenzovat trénovanost lepších)

 

4

Věkový bonus/malus - 1 rok od pořadatelů = 1 bod (kompenzace poklesu výkonnosti)

 

5

Za hospodu ve Výprachticích - jedna hospoda = 2 body (pro ty, co přijeli brzy)

 

6

Za složení týmu mínus 10% pro chlapskou dvojici (myslel jsem, že na tom budou lépe než mixy)

 

Handicap

+ 95 bodů za tým s prckama

 

 

+ 35 bodů jako kompenzace za velký věkový malus - ale tak, aby ho měli stále největší (-15 bodů)

 

 

- 25 bodů za detailní znalost všech kontrol a jejich okolí včetně terénu

 

 

- 7 bodů za velkou znalost terénu a zkušenosti s tímto typem závodu

 

 

- 3 body za znalost terénu a zkušenosti s B40

 

 

 

Cílem takto složitých pravidel je to, abych nějakým logickým

a zdůvodnitelným způsobem pokud možno omezil rozdíly mezi jednotlivými týmy.

Uvědomuji si, že jsem všechna tato pravidla neřekl dopředu. Příště se polepším.

 

 

 

A jak to tedy dopadlo?

Finální výsledky se mírně liší od těch, které jsme vyhlásili ihned po závodě. Ukázalo se, že samovyhodnocení výsledovky

přináší velké množství chyb. Příště si tedy na to udělám mnohem více času a pokusím se chybám vyvarovat.

Rozdané medaile se nevrací, nicméně oficiální výsledky jsou tyto:

 

Výsledková listina
                   

Celkové pořadí

Tým Bodový zisk Penalizace za pozdní příjezd Bonus za útratu Věkový bonus/malus Handicap Hospoda Výprachtice Za složení týmu SOUČET SOUČET detailní
0 Kolečci+Vojta 33 0 6.3 -35 95     99 99.30
1 Valovi 106 -6 7.3 -1 -7     99 99.28
2 Ratmani 99 -5 9.8 2 -7     99 98.82
3 Slemejši 92 0 8.5 -49 34 4   90 89.54
4 Anča+Luboš 81 0 4.2 -4 -3 2   80 80.20
5 Věra 65 0 8.7 8   4 -6.5 79 79.18
6 Kozlové 69 0 7.4 -4 -3     69 69.42
7 Doubkovi 86 -17 5.3 -7       67 67.34
8 Bartoši 84 0 5.3 0 -25     64 64.28
9 Marcela+Luděk 60 0 7.1 -12       55 55.14
10 Aleš+Zora 50 -3 5.6 -10       43 42.58
11 Sagar+Mego 46 0 7.8 -9     -4.6 40 40.20

Výsledky jsem musel uvést na dvě desetinná (!) místa, protože rozestupy hlavně na medailových místech jsou neskutečně těsné.

Domů | Pátek | Start | Dojezd | Vyhlášení | Večírek | Neděle | Výsledky | Foto | Komentáře | Mapy